PAGPUPUGAY AT PAALAM, JOHN VINCENT “BELEN” CANARES!

Malungkot na ipinapaabot ng College Editors Guild of the Philippines ang pagpanaw ng mabuting kasama at isa sa mga nanguna sa laban ng mamamahayag pangkampus sa malayang pamamahayag na si John Vincent Canares o mas kilala sa tawag na “Belen.”

Si Belen ay pumanaw dahil sa komplikasyon sa baga nitong12:58 nang umaga, ika-6 ng Enero. Ayon sa kaniyang ina, labas-pasok si Belen sa ospital nitong pasko at napabalitang dati nang may iniindang karamdaman. “Laban lang,” ito raw ang kaniyang huling mga binitiwang salita bago tuluyang mamaalam.

Kilala si Belen ng kaniyang mga kaibigan bilang masiyahin na kasama at aktibong lumahok sa mga isyung panlipunan. Siya rin ay dating staff writer ng The Catalyst, ang opisyal na pahayagan ng Polyteknikong Unibersidad ng Pilipinas at ginawaran ng espesyal na pagkilala noong ika-11 ng Emmanuel Lacaba para sa mga kuha niyang larawan na nagpapakita ng tunay na reyalidad ng lipunan.

Labis na ikinalulungkot ng pambansang tanggapan ng CEGP ang maagang pagkawala ni Belen. Siya ay naging National Secretariat noong 2015 at ilan sa mga susing ginampanan nito sa organisasyon ay ilan sa mga matatagumpay na pagtaguyod ng mga aktibidad ng mga mamamahayag pangkampus sa buong bansa noong 2016 National Student Press Conference at 2017 Lunduyan, Luzon-wide student press convention. Matapos nito, nagpatuloy ang kaniyang hangarin para pagsilbihan ang mamamayan sa pagpasok sa Unibersidad ng Pilipinas bilang iskolar ng bayan sa kursong creative writing at naging miyembro rin ito ng Asia Pacific Model United Nations.

Isang mabuting kasama at kaibigan, masiyahin at palatawa, ilan lamang ito sa mga karakter na tiyak na maaalala ng mga nakasama ni Belen. Pero bukod sa palaidak na tawa at piling nito sa kaniyang mga nakasalamuha, hindi rin matatawaran ang husay at determinasyon sa pakikibaka para sa tunay na kalayaan sa pamamahayag. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, patuloy at nanatiling sumandig sa hanay ng mamamayan si Belen. Ika nga, “Laban lang!”

Mula sa hanay ng mga mamamahayag pangkampus, kasama ang sektor ng kabataan, isang taas-kamaong pagpupugay! Maraming salamat at hanggang sa muli, Belen!

#RestInPowerBelen

The oldest, broadest, and only-existing intercollegiate alliance of student publications in the Asia-Pacific | Est. 1931 #DefendPressFreedom #EndStateFascism

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store