Thousands of youth and students across PH ready to mobilize against dictatorship

Photo from Philippine Collegian.

Students across the country successfully launched a broad alliance against the tyrannical rule of United States lapdog President Rodrigo Duterte and vowed to mobilize in big numbers to show strong dissent and resistance against his intensified fascist attacks on the Filipino people.

Youth leaders gathered at the National Youth Summit Against Dictatorship held in Davao City last January 7 and reiterated the vital role of the youth in the society to be vanguards of genuine social change.

“Youth and students from the entire country successfully solidified their strong alliance against Duterte’s tyrannical and vows to fight back amid his repressive attacks against the Filipino people,” said Kenji Muramatsu, Youth Act Now Against Tyranny convenor.

They lambasted Duterte for the wars he is waging against the Filipino people, namely: war against drugs, all-out war and Oplan Kapayapaan, and martial law rule in Mindanao, and his continuing bogus and repressive reforms and policies like the Free Tuition Law and Tax Reform for Acceleration and Inclusion.

Personalities from different fields lauded the students’ initiative to form an alliance against Duterte’s militaristic and fascist rule.

Tonyo Cruz, a blogger and columnist at the Manila Bulletin, said that activism produces a movement that can ignite big change in the society.

“Activism doesn’t produce anti-trolls. It doesn’t depress, it inspires. It calls on activists to self-examine, to help each other, and to serve. It produces a movement that not only makes sense of what’s happening, but also agitates for action to change the nation and the world for the better. It ultimately produces thinkers, doers, fighters, heroes. It gives our people, especially the youth, a most admirable vision and a most delectable aspiration. So much unlike the dog-eat-dog mindset that depresses, and the hero worship that perpetuates awful politics,” Cruz said.

Chief Justice CJ Sereno, who is currently facing impeachment rap, stressed on the importance of holding a summit against dictatorship and the relevance of people’s collective action.

Kaya’t napakahalaga ng pagtitipon ninyo ngayon; bukod sa napapanahon ang diskurso tungkol sa kakahinatnan ng bayan sa mga current issues — mula sa usapin ng seguridad at kasarinlan hanggang sa pangaraw-araw na ihahain ng ordinaryong Juan sa hapagkainan — napakalaki din ng hamon para sa ating mga Pilipino na manindigan para sa ating mga paniniwala,” Sereno said.

Kalayaan, katarungan, at panlipunang katuwiran at kaunlaran — pawang mga pagpapahalagang nagbibigay saysay di lamang sa ating pagka-Pilipino, kundi lalo na sa ating pagkatao. Subalit, kung gaanong kalalim ito nakahabi sa ating mga pamumuhay ay ganoon din ito kadaling maiwaksi at maisantabi. Sa isang iglap, maaaring masupil ang kalayaang umusbong mula sa mga sakripisyo ng mga nauna sa atin, mabali ang pinaghirapang pinagpatibay na sistema ng hustisya, at maisantabi ang kaunlarang bunsod ng kolektibong pakikilahok ng mga mamamayan at pagpapatnubay ng mga demokratikong institusyon,” Sereno added.

Meanwhile, former Department of Social Welfare and Development secretary Judy Taguiwalo highlighted the youth’s responsibility on serving the Filipino people.

Bilang mga lider-kabataan, isang malaking responsibilidad na tanganan ang tungkulin na paglingkuran ang kapwa kabataan at magkakapit bisig na makiisa sa hanay ng mga aping sektor at sumama sa laban para sa karapatan ng nakararami,” she said.

The National Youth Summit called on the Filipino youth and people to resist the full-blown tyrannical rule of the US-Duterte regime. They are set to hold a symbolic protests and press conferences, and enjoins everyone to join the walk-out protest on February 1, 2018.

The summit was organized by the Youth Youth Act Now Against Tyranny alliance, in collaboration with the UP Office of the Student Regent, College Editors Guild of the Philippines, and National Union of the Students of the Philippines. It was attended by delegates of the General Assembly of Student Councils from different constituent units of the UP system and various youth organizations from all over the country.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store